close

Ambasada RP w Królestwie Belgii ogłasza przetargi na sprzedaż samochodów służbowych

Ambasada RP w Królestwie Belgii  (Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) ogłasza przetargi na sprzedaż samochodów służbowych:

                                                     

I Przetarg nr I-BRU-2016 na sprzedaż samochodu Volkswagen Passat rok produkcji 2003, przebieg 170 756

1. Dane techniczne pojazdu:

 1. Marka/typ:                                  Volkswagen Passat Comfortline TDI
 2. Moc silnika                                  96 kW (130 KM)
 3. Rodzaj paliwa                              diesel
 4. Pojemność silnika w cm3          1896
 5. Rok produkcji                              2003
 6. Numer nadwozia                         WVWZZZ3BZ3P450711
 7. Numer rejestracyjny                  CDS295
 8. Data zakupu                                 14.05.2003
 9. Skrzynia biegów                          manualna
 10. Kolor karoserii                            niebieski (bleu indigo)
 11. Wyposażenie                               zamek centralny, autoalarm, klimatyzacja, radioodtwarzacz, elektryczne lusterka boczne, tempomat, ESP
 12. Przebieg w km                            170 756
 13. Europejski standard emisji spalin :  EURO 3
 14. Pojazd nie posiada ważnej kontroli technicznej

 

2. Cena wywoławcza: 1200,00 EUR

 

II Przetarg nr II-BRU-2016 na sprzedaż samochodu Volkswagen Passat rok produkcji 2003, przebieg 149 385

 1. Dane techniczne pojazdu:
 1. Marka/typ:                                   Volkswagen Passat Comfortline TDI
 2. Moc silnika                                  96 KW (130 KM)
 3. Rodzaj paliwa                              diesel
 4. Pojemność silnika w cm3          1896
 5. Rok produkcji                              2003
 6. Numer nadwozia                         WVWZZZ3BZ4E214987(01)
 7. Numer rejestracyjny                  CD 592b
 8. Data zakupu                                 24.12.2003
 9. Skrzynia biegów                          manualna
 10. Kolor karoserii                            czarny metalik (noir magic perle)
 11. Wyposażenie                               radioodbiornik, alarm, ABS, elektryczna regulacja lusterek
 12. Przebieg w km                            149 385
 13. Europejski standard emisji spalin :  EURO 3
 14. Pojazd nie posiada ważnej kontroli technicznej

2. Cena wywoławcza: 1200,00 EUR

 

III. Samochody będące przedmiotem przetargów można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Brukseli (ul. Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) w dniach od 25.02.2016r. do 10.03.2016r., w dni robocze, w godzinach 10:00–16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Tomaszem Cibulla (tel: +32.492.727.427)

IV. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 8,3% ceny wywoławczej, tj. 100,00 EUR. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w godzinach pracy Ambasady lub na rachunek bankowy Ambasady RP:

 

Ambassade de Pologne

Rue Stevin 139

1000 Bruxelles

IBAN : BE93 3100 2201 7167

BIC/SWIFT : BBRUBEBB

z dopiskiem „Wadium – VW Passat” podając numer przetargu (I-BRU-2016 lub II-BRU-2016) w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz. 17:00 (termin wpływu na konto bankowe Ambasady)

 

V. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

 

1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej zapłaty.

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4) Kopię dowodu wpłaty wadium.

 

VI. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii (Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg VW Passat – nie otwierać”, w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz.17:00.

 

VII.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Belgii w dniu 11.03.2016r. o godz. 10:00.

 

VIII.Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

 

IX. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

X.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

XI.Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

XII. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

 

XIII. Termin zawarcia umowy i termin związania ofertą  - 15.03.2016r.

 

XIV. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

 

XV. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

XVI. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze belgijskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

 

XVII. Ambasada RP w Królestwie Belgii zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

XVIII. Ambasada RP w Królestwie Belgii nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

 

formularz przetargowy

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych