close

Zespół

Referat Polityczno-Ekonomiczny

 

Joanna Doberszyc-Toulsaly
Radca Minister
Zastępca Kierownika Placówki, Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego

 

 

Anna Podsiadło  
Pierwszy Sekretarz
polityka UE i sprawy międzynarodowe 

 

 

Paweł Majkut  
Pierwszy Sekretarz
sprawy ekonomiczne

 

 

 

 

Wydział Konsularny

 

Jacek Grabowski

Konsul Generalny/ Radca - minister

Kierownik wydziału
jacek.grabowski@msz.gov.pl

 

Agnieszka Paciorek

Wicekonsul/ II Sekretarz
Sprawy polonijne, sprawy paszportowe i wizowe
agnieszka.paciorek@msz.gov.pl

 

Maria Czechowicz

Wicekonsul / II Sekretarz
Pomoc konsularna, sprawy obywatelskie
maria.czechowicz@msz.gov.pl 

 

 

Sekretariat Wydziału Konsularnego: +32 (0) 273 90 121

e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl

Więcej informacji TUTAJ


 

Instytut polski - wydział kulturalny Ambasady RP w Brukseli

 

Magdalena Pszczółkowska
Zastępca Dyrektora

 

Sekretariat: +32 (0)2 554 06 90

http://www.culturepolonaise.eu

 

Referat Administracyjny

Tel: +32 (0)2 780 44 94

 


 

Sekretariat Ambasadora

 

Katarzyna Piórko

Tel: +32 (0)2 780 45 00
bebruamb2@msz.gov.pl

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych