close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LISTA ADWOKATÓW, NOTARIUSZY ORAZ TŁUMACZY

 • Przykładowa lista polskojęzycznych adwokatów oraz tłumaczy działających w belgijskim kręgu konsularnym:

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Belgii nie bierze odpowiedzialności za jakość świadczonych usług oraz inne zobowiązania mogące wyniknąć z zatrudnienia wymienionych osób lub kancelarii.

   

  Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli poświadcza tłumaczenia z języka francuskiego i na język francuski, więcej: Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń.

   

  Lista polskich tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

  W Belgii nie ma oficjalnego spisu tłumaczy przysięgłych obejmującego całą Belgię. Przy każdym sądzie (np. pierwszej instancji, apelacyjnym) istnieje lista tłumaczy zaprzysiężonych przez ten sąd i posiadających uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych w określonych przez sąd językach. Aby sprawdzić, czy dany tłumacz jest tłumaczem przysięgłym, należy więc skontaktować się z sekretariatem sądu i sprawdzić, czy jest on na liście. Tłumaczenie ma charakter tłumaczenia przysięgłego jeśli podpis tłumacza jest potwierdzony przez sąd w którym jest on wciągnięty na listę tłumaczy przysięgłych.

   

  Przykładowa lista tłumaczy przysięgłych z językiem polskim działających przy sądzie pierwszej instancji w Brukseli.

   

  Objaśnienia do listy:

  Przy nazwisku tłumacza jest literka (F) język francuski- polski i vice versa lub (N) język niderlandzki – polski i vice versa.

  Jeżeli przy nazwisku jest jedna gwiazdka to oznacza, że tłumacz może wykonywać wyłącznie tłumaczenia pisemne i nie ma prawa tłumaczyć ustnie w sądach, komisariatach policji, prokuraturze etc.

  Jeżeli przy nazwisku są dwie gwiazdki to oznacza, że tłumacz nie ma uprawnień do tłumaczenia tekstów czy dokumentów, natomiast ma uprawnienia do tłumaczenia ustnego (interprète).

  Jeżeli przy nazwisku tłumacza nie ma żadnej gwiazdki to oznacza, że tłumacz ma pełne uprawnienia do sporządzania tłumaczeń przysięgłych pisemnych (z legalizacją sadową podpisu tłumacza), jak również do tłumaczenia ustnego we wszystkich oficjalnych instancjach państwowych (sądy, policja, prokuratura, ministerstwo pracy etc.)

   

  W Belgii każda izba adwokacka (barreau/balie) posiada własny spis kancelarii adwokackich należących do danej izby, który publikuje corocznie dla potrzeb wewnętrznych w postaci tzw. annuaire (rodzaj książki telefonicznej) oraz udostępnia na stronie internetowej izby, najczęściej w postaci wyszukiwarki. Należy więc udać się na stronę internetową danej izby adwokackiej, np. www.baliebrussel.be, www.balieantwerpen.be, www.barreaudeverviers.be, www.barreaudebruxelles.be itd. i szukać danych kontaktowych konkretnego adwokata bądź adwokata odpowiadającego odpowiednim kryteriom.

   

  Oficjalna baza danych znajduje się też na stronie Zrzeszenia Francuskojęzycznych i Niemieckojęzycznych Izb Adwokackich (www.avocats.be) jeśli chodzi o wszystkich adwokatów zapisanych do izb francuskojęzycznych i do izby niemieckojęzycznej oraz Zrzeszenia Izb Adwokackich Wspólnoty Flamandzkiej (www.advocaat.be) jeśli chodzi o adwokatów niderlandzkojęzycznych.

   

  W Belgii notariusze są funkcjonariuszami publicznymi powoływanymi przez króla, których rola polega w szczególności na uwierzytelnianiu czynności, które są dokonywane w ich obecności. Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli nie dysponuje informacjami dotyczącymi belgijskich notariuszy posługujących się językiem polskim.

   

  W celu znalezienia notariusza w Belgii należy skorzystać ze strony internetowej Królewskiej Federacji Belgijskiego Notariatu (http://www.notaire.be/) bądź z wyszukiwarki europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” (https://e-justice.europa.eu/content_find_a_notary-335-pl.do)

   

  Więcej informacji na temat różnych zawodów prawniczych w Belgii można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” (https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-be-pl.do?member=1).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: